Garmeres

We use cookies to collect anonymous analytics data using Google Analytics 4. For more information, see our privacy policy.

Blue background, white text: Safer space guidelinesGraphics: Levi Karvonen

Safe space guidelines

- 01.08.2023

- Finnish below -

On this page you can find our guidelines for making Sápmi Pride an including, welcoming and safe space. Every participant in Sápmi Pride is responsible to follow these safer space guidelines.

Safer space guidelines

 1. Respect everyone's physical and mental space, and also take space for yourself if you need it. Don’t touch others without their consent.
 2. No discrimination (includes racism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, fatphobia etc.).
 3. Don’t make assumptions of others’ gender identity, pronouns, sexuality, background, relationship status, abilities, wealth, nationality, culture, language, religion, values or health.
 4. Take care of the accessibility of the environment and take others into account: Do not litter or leave anything on passageways. Disability is not always visible.
 5. Don’t judge or make fun of anyone, don’t talk behind others’ backs.
 6. Always ask permission, if you take pictures, or share pictures or videos on social media.
 7. Please let harassment contact persons, security guards or organizers know, if you experience or witness disturbing language or behavior, or if you notice lack of accessibility.
 8. Take action in case of disturbing language or behavior. If you receive feedback, thank for it, apologize, take the feedback into account and try to do better from thereafter.
 9. Don’t judge others’ language, identity or background.
 10. Remember for whom this event is organized. Be aware of your privileges, prejudices, behavior, and the space that you occupy. Also give others space to move and retreat.

If something doesn’t feel right to you, you’re always allowed to speak up. Know that you are free to leave the event at any time. And remember that we are honored to have you here with us at Sápmi Pride 2023!

Turvallisemman tilan periaatteet

Jokainen Sápmi Priden osallistuja on velvollinen noudattamaan näitä turvallisemman tilan ohjeita

 1. Kunnioita muiden fyysistä ja psyykkistä tilaa. Ota myös tilaa itsellesi. Älä koske kehenkään ilman suostumusta.
 2. Ei syrjintää, kuten rasismia, seksismiä, homofobiaa, transfobiaa, ableismia tai läskifobiaa
 3. Älä oleta kenenkään sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa, ihmissuhteita, vammattomuutta, varallisuutta, kansallisuutta, kulttuuria, kieltä, uskontoa, arvoja tai terveydentilaa.
 4. Pidä huolta ympäristön esteettömyydestä ja ota muut huomioon: Älä roskaa tai jätä mitään kulkuväylille. Muista, että vamma ei ole aina nähtävissä.
 5. Älä arvostele tai pilkkaa muita. Älä puhu selän takana.
 6. Kysy aina lupa kuvan ottamiseen ja sen julkaisemiseen.
 7. Jos koet tai huomaat syrjivää käytöstä tai esteettömyyttä, kerro siitä häirintäyhdyshenkilölle, järjestyksenvalvojalle tai järjestäjälle.
 8. Puutu asiaan, jos huomaat häiritsevää kieltä tai käytöstä. Jos sinua huomautetaan käytöksestä, ota neuvot kiitollisena vastaan, pyydä anteeksi ja kiinnitä asiaan erityistä huomiota vastaisuudessa.
 9. Älä arvostele toisten kieltä, identiteettiä tai taustaa.
 10. Muista kenelle tämä tapahtuma on järjestetty. Tiedosta etuoikeutesi, oletuksesi, käytöksesi ja tila jonka otat. Muista myös antaa muille tilaa vetäytyä omaan tilaansa.

Jos jokin ei tunnu sinusta hyvältä tai oikealta, sinulla on aina lupa puhua siitä. Sinulla on myös lupa lähteä tapahtumasta heti kun itsestäsi siltä tuntuu. Ja muista, että olemme onnellisia kun Sinä olet meidän kanssa täällä Sápmi Pridessä 2023!