Garmeres

Mii čohkket namahis dáhtat gehččiidlogut birra Google Analytics 4 diehtočoahkuiguin. Eambbo informašuvnna oainnát personsuodjalusnjuolggadusain.

Front view of the Sápmi Pride parade, with two people holding a large Sápmi Pride flag in the front.

Sápmi pride Jielleváris 2022

- 08.04.2023

Borgemánu 11. - 14. b. 2022 ávvudeimmet Sápmi Pride Jiellevárris, Sámiid konferánsa oktanaga. Ávvudeapmi lei Garmeres, Sámiráđđi, Sáminuorra, Suoma Sámi Nuorat ja Noereh ovttasbargu.

Duorastat

Garmeres sárdnidedje konfereanssa almmolaš rahpamis, čalmmustahttin Sápmi Pride 2022 álggu. Beaivvi loahpahusas lei queer sámi čohkkema Garmeres lávus, Jiellevárri Hembygdsområdes.

A cardboard sign in the woods saying

Bearjadat

Bearjadaga iđidis mii gáfestalaimet Garmeres Lávus. 14:00-áiggis Garmeres sárdnidedje "Fámuidahttit Sámi" semináras Sámiid konferánssas. Beaivvi loahpahusas lei plakáhta bargubádji vázzenráidui Sáminuorrain.

A lávvu in the woods with various pride flags attached to its side.

Lávvordat

Iđidis lei glitter ja gáfestallan Garmeres lávus, ja Anna-Stina Svakkouin gákti digaštallan. 13:30-áiggis mii ráiduvácciimet Grand Hotel Laplandas eret Jiellevárri čađa. Oassálastimis ledje sihke queer sápmelaččat ja eara Sámiid konferánssa oasálaččat.

Beaivi loahpahusas mii doalaimet rabas ságastallan iežaideamet nieguid, sávaldagaid ja boahtteáiggi gáibádusaid birra.

Back view of a person wearing Gákti, holding a Pride flag.