Personvernerklæring

Vi verdsetter ditt personvern og er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, avslører og lagrer dataene dine når du bruker nettstedet vårt og relaterte tjenester.

Ved å bruke tjenestene våre godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen. Vi kan oppdatere den med jevne mellomrom, så vennligst se den regelmessig. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss ved å bruke informasjonen nedenfor.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke dekker tredjeparts nettsteder eller tjenester. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernreglene deres før du deler personlig informasjon.

Medlemsdata

Medlemsdata registreres gjennom medlemsregistreringsskjemaet, og er gyldig når medlemmet har betalt kontingent.

Oppbevaring

Kun noen få utvalgte administratorer av Garmeres - Norwegian-seksjonen som tilhører en medlemsdatatilgangsgruppe vil til enhver tid ha tilgang til personopplysninger til registrerte medlemmer av Garmeres - Norwegian-seksjonen.

Registreringslagring

Når du registrerer deg som medlem av Garmeres - Norwegian-seksjonen ved å bruke medlemsregistreringsskjemaet, vil de registrerte brukerdataene lagres midlertidig på en AWS Lightsail-instans i Frankfurt, Tyskland, hvor administratorer som tilhører tilgangsgruppen for medlemsdata kan se og bekrefte registreringene. Når en registrering er verifisert og flyttet til langtidslagring, vil den bli slettet fra AWS Lightsail-forekomsten. Hvis en registrering ikke kan bekreftes innen 3 måneder, sletter vi registreringen.

Lagring av medlemsdata

Når en administrator som tilhører tilgangsgruppen for medlemskapsdata har bekreftet registreringen og betalingen, vil de registrerte medlemsdataene bli flyttet til en kryptert-i-hvilende langtidslagring AWS S3-bøtte i Frankfurt, Tyskland, som kun administratorer av medlemskap data tilgang gruppe har tilgang til.

Vi lagrer medlemsdataene dine i inntil 2 år etter siste nødutbetaling, med mindre det sendes en forespørsel om å slette dataene dine.

Se, endre eller slett medlemsdataene dine

Du kan be om å se, endre eller slette dine registrerte medlemsdata ved å fylle ut et dataforespørselsskjema.

Når vi blir bedt om å gi innsikt i dataene dine, vil vi sende deg dataene vi har lagret til e-posten som er registrert i våre registre.

Når vi blir bedt om å redigere eller slette dataene dine, vil vi sende deg en forespørsel til e-posten som er registrert i våre registre, og ber deg om å bekrefte handlingen.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics 4 for å samle inn anonymiserte analysedata.

Hva samles inn

Gitt samtykke fra brukeren, vil følgende data bli samlet inn fra brukeren:

Hensikt

Vi samler inn analysedata med det formål å få innsikt i hvor mange brukere som besøker nettstedet vårt, hvilke sider som er de mest besøkte, og hvilke land brukerne våre bor i. Denne innsikten hjelper oss med å forbedre nettstedets innhold.

Utmelding

Hvis du ikke ønsker at dataene nevnt over samles innmed Google Analytics, avslå eller la være å godta nettstedets informasjonskapselbanner, og ingen data vil bli samlet inn.

Hvis du allerede har klikket på "Godta" og ønsker å velge melde deg ut, slett informasjonskapsler fra nettleseren din, og ikke godta informasjonskapselbanneret. Vi jobber for tiden med en enklere løsning for dette, men i mellomtiden vil det også fungere å slette informasjonskapslene dine.