Velkommen til årsmøte for Garmeres - Norsk seksjon 2022!

Dato: 15.03.2022
Tid: 18:00
Hvor: Zoom

Zoom-lenke sendes på e-post til registrerte medlemmer. Dersom du ønsker å delta og ikke har fått lenke, ta kontakt med oss på e-post: garmeres@gmail.com

Trykk her for Facebook arrangement

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av møteleder og referent

  3. Årsmelding 2021

  4. Regnskap 2021

  5. Fastsette medlemskontingent 

  6. Budsjett

  7. Andre innmeldte saker

    1. Sápmi Pride 2022

  8. Valg av nytt styre

Alle som er ordinære medlemmer av Garmeres - norsk seksjon har tale-, forslag- og stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett.
Meld deg inn via Vipps til #601804 der du merker betalingen med e-post og fødselsår.
Vanlig medlemskap 100kr, 50 kr for studenter, pensjonister,uføre og arbeidsledige.
Ved å betale kontingenten godkjenner du at Garmeres lagrer personinformasjon i opptil to år etter siste vipps-betaling. Om du ønsker å få din personinformasjon slettet tidligere, send oss en mail på garmeres@gmail.com 

Vil du stille til styreverv? Ta kontakt!

Velkommen!