Pictures of the new board members. From top left to bottom right: Tatjana Kolpus, Jouvnas Bruun Arnesen, Liisa-Ravna Finbog, Levi Sørum, Maria Puenchir and Olav Wiik Moen
Photo: Maya Økland, Ole Morten Eyra, Eirin Torgersen, Rita Sørum, Kristian Smevåg-Olsen and Ina Nyås Moen

Garmeres sitt nye styre for 2024

Her er Garmeres sitt nye styre for 2024! Vi ønsker det nye styret velkommen, og takker fjorårets styre for deres arbeid.

Styreleder

Tatjana Kolpus

Nestleder

Jouvnas Bruun Arnesen

Styremedlemmer

Liisa-Ravna Finbog

Levi Sørum

Maria Puenchir

Olav Wiik Moland